Z čeho žít v důchodu - díl 3.

30.12.2012

Z čeho žít v důchodu díl 1.

Z čeho žít v důchodu díl 2.

Z čeho žít v důchodu díl 3.

Důchody a státní rozpočet – to je citlivé a potenciálně výbušné téma. Jsme do jisté míry zvyklí spoléhat se na státní důchod a i přes plánované reformy (které se v průběhu let mohou klidně desetkrát změnit) je bohužel potřeba se tohoto zvyku zbavit. I přesto si stručně popíšeme oba systémy („před" a „po") a zamyslíme se nad možnostmi nového přístupu.

1. Před reformou

Důchodový systém má dva pilíře, povinný a dobrovolný. Do povinného tečou prostředky ze zaměstnaneckých a živnostenských odvodů a funguje průběžně – dnešní aktivní osoby platí důchod současným seniorům. Vedle toho existuje dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem a dalšími výhodami (osvobození od daně atd.).

2. Po reformě

Oba systémy zůstanou zachovány a začne se jim říkat I. a III. pilíř. Mezi ně se „vsune" pilíř II., pod kterým se skrývá investování na finančních trzích přes specializované společnosti (které převážně vzniknou ze současných penzijních fondů). Odvody se mírně zvýší, přesná čísla vypadají takto:

  • celkový odvod – nárůst z 28 % na 30 %
  • výše prostředků do II. pilíře – 5 % (tzn. 1/6 celkového odvodu ze mzdy)
  • poměr zaměstnavatel / zaměstnanec – 21,5 % / 8,5 %

Vstup do II. pilíře je dobrovolný. Určitým mezníkem je věk 35 let:

  • osoby mladší mohou vstoupit kdykoli před dovršením zlomového věku
  • osoby starší musí vstoupit do konce 1. pololetí 2013 (platí jen pro současné zaměstnance / OSVČ; jste–li např. na mateřské dovolené, začně vám běžet půlroční lhůta pro rozhodnutí až po zahájení ekonomické činnosti)

Poněkud za vlasy přitažený je fakt, že vstup do II. pilíře je jednosměrka – současná legislativa neumožňuje jiný výstup než smrt nebo dosažení důchodového věku. Naopak je dobré, že pojistné platíte pouze když vydělávate; se ztrátou zaměstnání nebo ukončením živnosti se platby zastavují bez jakýchkoli sankcí.

Velmi kostrbatá je i výplata prostředků. Jakmile Vám je přiznán důchod (tzn. platby z I. pilíře), nedostanete prostředky z II. pilíře rovnou – místo toho musíte uzavřít s jednou z vybraných pojišťoven smlouvu o pojištění důchodu a teprve přes tohoto prostředníka se ke svým penězům dostanete.

Závěrem

Faktem je, že změny v důchodovém systému jsou zcela nezbytné – ale momentální forma je nešťastná, neohrabaná a může se pokazit spousta věcí (ať už výnosy z investování sotva pokrývající inflaci, problémy se společnostmi typu „tunel" nebo změna legislativy). Osobně se domnívám, že by lidé měli vzít situaci do vlastních rukou – stát se během 20 let opakovaně prokázal jako velmi mizerný hospodář a existuje dost soukromých variant, jak se na důchod připravit.

Bezplatná žádost o půjčku Položit otázku

Kurzy měn

Vlajka meny USD USD = změna
Vlajka meny GBP GBP = změna
Vlajka meny EUR EUR = změna
Vlajka meny HRK HRK = změna

Komodity

Stříbro - graf ceny
Zlato - graf ceny
© 2002 - 2024 Vytvořil Ing. Josef Vrba
Finance, Finanční, Půjčka, Půjčky, Dluh, Dluhy, Banka, Účet, Peníze